Лични Данни

Политика за поверителност

дата: 10 октомври 2019 г.

Аrda.bg („нас“, „ние“ или „нашите“) управлява уебсайта https://www.arda.bg (наричан по-долу „Услугата“).

Тази страница ви информира за нашите политики по отношение на събирането, използването и разкриването на лични данни, когато използвате нашата Услуга. Ние използваме вашите данни, за да предоставим и подобрим Услугата. Използвайки Услугата, вие приемате събирането и използването на информация в съответствие с тази политика. Освен ако не е дефинирано друго в настоящата Политика за поверителност, използваните в настоящата Политика за поверителност термини имат същите значения като в нашите Общи условия, достъпни на https://www.arda.bg.

Дефиниция

Услугата

Услугата е уебсайтът https://www.arda.bg, управляван от arda.bg.

Лични данни

Лични данни означава данни за човек, чрез които той може да бъде идентифициран (или чрез друга информация, с която ние или разполагаме, или е вероятно да попадне в наше притежание).

Данни за потребление

Данните за потребление са са данни събрани автоматично или генерирани от използването на Услугата, или от самата инфраструктура на Услугата (например продължителността на посещението на страница).

Бисквитки

„Бисквитките“ са малки файлове, съхранявани на вашето устройство (компютър или мобилно устройство).

Събиране и използване на информация

Ние събираме няколко различни вида информация за различни цели, за да предоставим и подобрим нашата Услуга за вас.

Видове събирани данни

Лични данни

Докато използвате нашата Услуга, може да ви помолим да ни предоставите определена лична информация, която може да се използва за връзка или идентификация с вас („Лични данни“). Информацията, която може да се идентифицира като лична, може да включва, но не се ограничава до:

 • Бисквитки и данни за потребление

Използване на данни за потребление

Можем също така да събираме информация за начина на достъп и използване на Услугата („Данни за потребление“). Тези данни за потреблението могат да включват информация като адрес на интернет протокола на вашия компютър (напр. IP адрес), тип браузър, версия на браузъра, страниците на нашата Услуга, които посещавате, час и дата на посещението ви, време, прекарано на тези страници, уникално идентификатори на устройства и други диагностични данни.

Проследяване на данни за бисквитки

Ние използваме бисквитки и подобни технологии за проследяване, за да проследяваме активността на нашата Услуга и да съберем определена информация.

Бисквитките са файлове с малко количество данни, които могат да включват анонимен уникален идентификатор. Бисквитките се изпращат до вашия браузър от уебсайт и се съхраняват на вашето устройство. Използват се и други технологии за проследяване, като маяци, тагове и скриптове за събиране и проследяване на информация и за подобряване и анализ на нашата Услуга.

Можете да инструктирате браузъра си да откаже всички бисквитки или да посочи кога се изпраща бисквитка. Ако обаче не приемате бисквитки, може да не успеете да използвате някои части от нашата Услуга.

Примери за бисквитки, които използваме:

 • Сесийни бисквитки. Ние използваме бисквитки за сесия, за да управляваме нашата Услуга.
 • Бисквитки за предпочитания. Използваме „Бисквитки за предпочитания“, за да запомним вашите предпочитания и различни настройки.
 • Бисквитки за сигурност. Ние използваме бисквитки за сигурност за целите на сигурността.

Използване на данни

Аrda.bg използва събраните данни за различни цели:

 • За предоставяне и поддържане на Услугата
 • За да ви уведомим за промени в нашата Услуга
 • За да ви позволим да участвате в интерактивни функции на нашата Услуга, когато решите да направите това
 • За да осигурим грижа за клиентите и поддръжка
 • За предоставяне на анализ или ценна информация, така че да можем да подобрим Услугата
 • За да следим използването на Услугата
 • За откриване, предотвратяване и адресиране на технически проблеми

Прехвърляне на данни

Вашата информация, включително лични данни, може да бъде прехвърлена и поддържана на компютри, намиращи се извън вашата държава или държавна юрисдикция, където законите за защита на данните могат да се различават от тези от вашата юрисдикция.

Ако се намирате извън България и решите да ни предоставите информация, моля, имайте предвид, че ние прехвърляме данните, включително личните данни, в България и ги обработваме там.

Вашето съгласие с настоящата Политика за поверителност, последвано от представянето на такава информация, представлява вашето съгласие за прехвърляне.

Аrda.bg ще предприеме всички стъпки, разумно необходими, за да гарантира, че вашите данни се третират безопасно и в съответствие с настоящата Политика за поверителност и няма да се прехвърлят личните ви данни на организация или държава, освен ако няма адекватен контрол, включително за сигурността на вашите данни и друга лична информация.

Разкриване на данните

Правни изисквания

Аrda.bg може да разкрие вашите лични данни с добросъвестно убеждение, че такива действия са необходими за:

 • Спазване на законово задължение
 • Защита на правата или собствеността на arda.bg
 • Предотвратяване или разследване на евентуални нарушения във връзка с Услугата
 • За да защити личната безопасност на потребителите на Услугата или обществеността
 • За защита от правна отговорност

Като европейски гражданин, съгласно GDPR, имате определени права на личността. 

Сигурност на данните

Сигурността на вашите данни е важна за нас, но не забравяйте, че никой метод за предаване по Интернет или метод за електронно съхранение не е 100% сигурен. Въпреки, че се стремим да използваме търговски приемливи средства за защита на вашите лични данни, не можем да гарантираме абсолютната му сигурност.

Доставчици на услуги

Ние можем да наемем трети страни – фирми и физически лица, за да улесним нашата Услуга („доставчици на услуги“), да предоставим Услугата от наше име, за извършване на услуги, свързани с Услугата, или да ни помогнат да анализираме как се използва нашата Услуга.

Тези трети страни имат достъп до вашите лични данни само за изпълнение на тези задачи от наше име и се задължават да не ги разкриват или използват за други цели.

Анализ

Може да използваме доставчици на услуги на трети страни, за да наблюдаваме и анализираме използването на нашата Услуга.

Google Analytics

Google Analytics е инструмент за анализ на уеб трафика. Може да прочетете Политиката за поверителност тук: https://policies.google.com/privacy

Връзки към други сайтове

Услугата ни може да съдържа връзки към други сайтове, които не се управляват от нас. Ако щракнете върху връзка на трета страна, ще бъдете насочени към сайта на тази трета страна. Силно ви съветваме да прегледате Политиката за поверителност на всеки сайт, който посещавате.

Ние нямаме контрол върху и не поемаме отговорност за съдържанието, политиките за поверителност или практики на сайтове или услуги на трети страни.

Поверителност на децата

Нашата услуга не адресира никого под 18-годишна възраст („Деца“).

Ние не събираме съзнателно лична информация от лица под 18 години. Ако сте родител или настойник и знаете, че Вашето дете ни е предоставило лични данни, моля, свържете се с нас. Ако узнаем, че сме събрали лични данни от деца без проверка на съгласието на родителите, ние предприемаме стъпки за премахване на тази информация от нашите сървъри.

Промени в настоящата Политика за поверителност

Можем да актуализираме нашата Политика за поверителност от време на време. Ще ви уведомим за всички промени, като публикуваме новата Политика за поверителност на тази страница.

Ще Ви уведомим по имейл и / или видно известие за нашата Услуга, преди промяната да влезе в сила и да актуализираме „датата на влизане в сила“ в горната част на тази Декларация за поверителност.

Препоръчваме Ви да преглеждате настоящата Политика за поверителност периодично за всякакви промени. Промените в тази Политика за поверителност са ефективни, когато са публикувани на тази страница.

Свържете се с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност, моля, свържете се с нас по имейл: [email protected]