Ръководство

Президент

Инж. Петър Пешев

Инж. Петър Пешев – избран за председател на Управителния съвет с общо събрание на ФК Арда, проведено на 18 октомври 2017 година. Управител е на фирма Пътстройинженеринг АД в Кърджали